Stránky o motorkách a autech

Homologace

Každé vozidlo musí před uvedením na trh v dané zemi projít homologačními zkouškami, po jejichž úspěšném absolvování dostane povolení k prodeji v dané zemi. V rámci homologace se uskutečňují zkoušky bezpečnosti (nárazové zkoušky, zkoušky brzd), funkčnosti (zjišťuje se, zda automobil plní funkce, které má daná kategorie vozidel), jízdních vlastností (prověřuje se chování vozidla v provozu a zjišťují dynamické vlastnosti) a měření emisí ve výfukových plynech. Každá země má své vlastní limity, které vozidla musí plnit a to ve všech sledovaných parametrech. Tyto limitní hodnoty jsou v jednotlivých zemích mnohdy značně odlišné. Vozidla jsou tak již od samého začátku konstruována s ohledem na nejpřísnější homologační požadavky ze zemí, kam se předpokládá pozdější vývoz nového automobilu. Jistým doplňkem homologačních zkoušek, který je přínosem pro zákazníka a tudíž budoucího spotřebitele, jsou různé nezávislé spotřebitelské testy (Euro NCAP atd.), které mají přísnější požadavky na vozidla než jsou požadavky pro splnění homologace a ukazují tak skutečné kvality automobilů.