Stránky o motorkách a autech

TDI (Turbo Diesel Injection)

Označení pro přeplňovaný vznětový motor s přímým vstřikováním paliva, kterými jsou vybavovány automobily v rámci koncernu VW (VW, Audi, Škoda a Seat). Jeho vznik je datován na konec osmdesátých a začátek devadesátých let minulého století, kdy byl vyvinut německou automobilkou Volkswagen. Vstřikování paliva je řízeno elektronickou řídicí jednotkou, která také upravuje plnící tlak z turbodmychadla. Palivo je vstřikováno přímo do spalovacího prostoru, čímž je dosaženo lepších podmínek pro následné hoření směsi a je tak možné dosáhnout lepších výkonových charakteristik a nižších spotřeby paliva. Motory TDI poslední generace jsou vybaveny vysokotlakým vstřikování paliva systému čerpadlo-tryska (neboli Pumpe-Düse, čili PD).

Konstruktéři naftových spalovacích motorů na celém světě řeší při hledání nových cest problém, jak spojit nízkou spotřebu, která je charakteristická právě pro naftové motory, s dostatečným výkonem a točivým momentem při zachování malých rozměrů motorů. Jedna z cest, jak lze požadovaných hodnot výkonu a točivého momentu dosáhnout, je optimalizace vstřikování paliva do spalovacího prostoru. U naftových motorů se vytváří tzv. heterogenní směs paliva se vzduchem. To znamená, že drobné kapičky paliva jsou volně rozptýleny ve vzduchu. Aby bylo dosaženo co největší využitelnosti energie v palivu, což ve svém důsledku nejvíce ovlivňuje spotřebu a výkon, je zapotřebí dosáhnout co nejlepšího rozptýlení paliva. Dlouhým výzkumem bylo zjištěno, že nejlepšího rozptýlení lze dosáhnout přímým vstřikem paliva do spalovacího prostoru, kdy jsou minimalizovány nežádoucí vlivy přídavných vstřikovacích prostorů. Vstřik paliva je pak optimalizován pomocí řídicí jednotky, která stanovuje okamžik vstřiku a množství vstříknutého paliva. Další vývoj ukázal, že je nutné zvýšit i vstřikovací tlaky, čímž dojde zlepšení rozptýlení paliva. Vzniklo tak vysokotlaké přímé vstřikování, které je značeno čerpadlo-tryska. Použití systému čerpadlo-tryska se opět příznivě projevuje na snížené spotřebě a lepších výkonových charakteristikách.

Vedle hledání optimálního rozptýlení paliva ve válci, bylo nutné vybavit motor zařízením, které by do motoru dodávalo více vzduchu a tím i více kyslíku pro hoření. K tomuto účelu je použito turbodmychadlo. Jak již název turbodmychadlo napovídá, skládá se toto zařízení z turbíny a dmychadla, které jsou spojeny hřídelí. Výfukové plyny, které tak opouští spalovací prostor výfukovým potrubím působí na turbínové kolo, které se roztáčí a společně s ním se roztáčí i dmychadlo, které je tak schopné dávat vyšší plnící tlak vzduchu. Nejnovější motory mají variabilní nastavení lopatek turbodmychadla, čímž lépe optimalizují procesy v motoru. Motory TDI jsou tak spojením systému přímého vstřikování paliva (nová generace i vysokotlakého) a kvalitní turbodmychadel pro přeplňování.