Stránky o motorkách a autech

Kompresní poměr

Je poměr celkového objemu válce k jeho kompresnímu objemu. Celkový objem válce je součet zdvihového a kompresního objemu. Hodnotu zdvihového objemu lze získat tak, že celkový zdvihový objem motoru vydělíme počtem válců nebo jednoduchým geometrickým výpočtem pro objem válce, je-li známo vrtání (poloměr je polovina průměru vrtání) a zdvih pístu (výška). Kompresní objem je zbytkový objem ve válci po stlačení pístu, píst je v tzv. horní úvrati. Kompresní poměr bývá u benzinových motorů kolem 10:1, což znamená, že zdvihový objem válce je devětkrát větší než kompresní poměr.